Monthly Archives: October 2016

Tam thất bắc

Bột tam thất bắc nguyên chất

Bán bột tam thất bắc nguyên chất được nghiền trực tiếp từ củ tam thất bắc Lào Cai 7 năm tuổi giá 1,6 triệu/kg

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ:

Nhà thuốc Đông y Nhân Tâm

Địa chỉ số nhà 133 ngõ, 106 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy phép hành nghề số: 00860/HNO – CCHND

Giấy phép kinh doanh số: 01G8006771

Giấy phép đủ điều kiện hành nghề số: 05 – 0011/HNO – ĐKKDD

Phụ trách nhà thuốc: Dươc sĩ đại học Nguyễn Thị Thúy Nga điện thoại: 0904050042

Hoặc Anh Định: 0978.996.997

Tam thất bắc

Tam thất bắc

 

Tam thất tươi Sapa

Tam thất tươi Sapa

Bán tam thất tươi Sapa 7 năm tuổi loại 20 củ 1 kg giá 800 nghìn/kg

Bán tam thất tươi Sapa 7 năm tuổi loại 13 củ 1 kg giá 900 nghìn/kg

Bán tam thất tươi Sapa 7 năm tuổi loại 10 củ 1 kg 1 triệu/kg

Bán tam thất tươi Sapa 7 năm tuổi loại 7 củ 1 kg giá 1,1 triệu/kg

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ:

Nhà thuốc Đông y Nhân Tâm

Địa chỉ số nhà 133 ngõ, 106 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy phép hành nghề số: 00860/HNO – CCHND

Giấy phép kinh doanh số: 01G8006771

Giấy phép đủ điều kiện hành nghề số: 05 – 0011/HNO – ĐKKDD

Phụ trách nhà thuốc: Dươc sĩ đại học Nguyễn Thị Thúy Nga điện thoại: 0904050042

Hoặc Anh Định: 0978.996.997

Tam thất tươi Sapa

Tam thất tươi Sapa

Tam thất tươi Sapa

Tam thất tươi Sapa

Tam thất tươi Sapa

Tam thất tươi Sapa

 

 

Tam thất bắc

Địa chỉ bán tam thất bắc Sapa

Tam thất bắc Sapa loại 90 củ 1 kg giá 1,6 triệu/kg

Tam thất bắc Sapa loại 80 củ 1 kg giá 1,8 triệu/kg

Tam thất bắc Sapa loại 70 củ 1 kg giá 2 triệu/kg

Tam thất bắc Sapa loại 60 củ 1 kg giá 2,3 triệu/kg

Tam thất bắc Sapa loại 50 củ 1 kg giá 2,6 triệu/kg

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ:

Nhà thuốc Đông y Nhân Tâm

Địa chỉ: Số nhà 133, ngõ 106 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy phép hành nghề số: 00860/HNO – CCHND

Giấy phép kinh doanh số: 01G8006771

Giấy phép đủ điều kiện hành nghề số: 05 – 0011/HNO – ĐKKDD

Phụ trách nhà thuốc: Dươc sĩ đại học Nguyễn Thị Thúy Nga điện thoại: 0904050042

Hoặc Anh Định: 0978.996.997

Tam thất bắc

Tam thất bắc